Sebastian Jarskjold

Adm. Direktør

Fuldført den 4-årige uddannelse som køletekniker (Refrigeration technician). Besidder erfaringer indenfor montage, salg, reparationer og eftersyn af køleanlæg og varmepumper og har beskæftiget sig fuld tid med dette siden 2013."Min passion indenfor faget er at løse vanskelige opgaver, og at se problematikker som en mulighed fremfor en begrænsning. Mine kompetencer er at tænke ud af boksen og være vedholden."

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept